ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι μία συσκευή που μετατρέπει την ηλιακή ακτινοβολία απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια. Σε συνδυασμό με συμπληρωματικές διατάξεις έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτήσει αυτήν την ενέργεια στο εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης.

 Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από τα επί μέρους στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρακάτω:

Φωτοβολταϊκά πλαίσια:
Είναι το βασικό στοιχείο του συστήματος και ο ρόλος τους είναι η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική υπό τη μορφή συνεχούς ρεύματος.

Στήριξη φωτοβολταϊκών πλαισίων:
Οι μεταλλικές βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζονται τα Φ/Β πλαίσια.

Προστασία/διασύνδεση φωτοβολταϊκών:
Η σύνδεση των φωτοβολταϊκών ως τον αναστροφέα πραγματοποιείται με κατάλληλη καλωδίωση και ηλεκτρολογικούς πίνακες που προσφέρουν αντικεραυνική προστασία και τη δυνατότητα αποσύνδεσης των φωτοβολταϊκών από το σύστημα για λόγους συντήρησης.

Αναστροφέας:
Μετατρέπει το συνεχές ρεύμα που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά σε εναλλασσόμενο, κατάλληλο για τροφοδότηση οικιακών συσκευών ή για έγχυση στο δίκτυο της ΔΕΗ.

Μετρητής εξερχόμενης ενέργειας:
Μετρητής αντίστοιχος με το γνωστό ρολόι της ΔΕΗ, ο οποίος καταγράφει την εξερχόμενη ενέργεια, δηλαδή την ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα και εγχέεται στο δίκτυο της ΔΕΗ.ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Φ/Β

- Υψηλή Αξιοπιστία – μεγάλη διάρκεια ζωής: Η διάρκεια ζωής των Φ/Β είναι 25 χρόνια περίπου. Η  αρχική τους κατασκευή ήταν για χρήση στο διάστημα όπου οι επισκευές είναι δαπανηρές έως  ακατόρθωτες. Οι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες σήμερα τροφοδοτούν με ρεύμα σχεδόν όλους τους δορυφόρους.


- Μηδενικό κόστος λειτουργίας: Χρησιμοποιούν το φως του ήλιου για να παράγουν ηλεκτρισμό άρα  δεν καταναλώνουν πρώτες ύλες.


- Ελάχιστη συντήρηση: Τα Φ/Β δεν έχουν μηχανικά μέρη άρα δεν χρειάζεται καθόλου συντήρηση κατά  την λειτουργία τους.


- Μηδενική ρύπανση: Δεν παράγουν υποπροϊόντα ούτε χρειάζονται καύσιμα για να λειτουργήσουν.  Επίσης δεν προκαλούν ηχορύπανση αφού η λειτουργία τους είναι εντελώς αθόρυβη. Επίσης  κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα υλικά (γυαλί,αλουμίνιο, πυρίτιο) συνεπώς είναι περιβαλλοντικά  καθαρά.


- Αυτονομία: Παρέχουν πλήρη ενεργειακή αυτονομία. Έτσι μπορούν να τοποθετηθούν σε δύσβατες περιοχές, σε πλωτές εξέδρες και γενικά όπου το δίκτυο της ΔΕΗ είναι οικονομικά ασύμφορο να φτάσει.