ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧ/ΚΑ

Ασφάλεια, προστασία, εξοικονόμηση ενέργειας και άνεση

Η ασφάλεια, η προστασία, η εξοικονόμηση ενέργειας και η άνεση αποτελούν την βασικότερη απαίτηση των πελατών μας. Διαθέτοντας μία πλήρη σειρά καινοτόμων και αξιόπιστων προϊόντων για συστημάτα ελέγχου και εποπτείας των εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού, καθώς και αυτοματισμούς κτιρίων, η Pidiakis Energy Systems καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της σε αυτόν τον τομέα καλύτερα από κάθε άλλη εταιρεία.

Με συνεχή και σταδιακή ανάπτυξη των προϊόντων αποσκοπούμε στην επίτευξη υψηλότερης αποδοτικότητας, φιλικότητας για τον χρήστη διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των επενδύσεων του πελάτη καθώς και εκσυγχρονισμό - επέκταση της υπάρχουσας εγκατάστασης με τρόπο απλό και οικονομικό.


Διαθέτουμε μία πλήρη σειρά από καινοτόμες και αξιόπιστες λύσεις και προϊόντα για τον έλεγχο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κλιματισμού, θέρμανσης, αερισμού (HVAC controls), προσαρμοσμένα στις σύγχρονες κτιριακές απαιτήσεις.