Τα νέα της εταιρείας μας

 

Το Λογότυπο των Τριών Διαμαντιών της Mitsubishi - 04/10/2012

Το λογότυπο των τριών διαμαντιών είναι γνωστό ως το εμπορικό σήμα της Mitsubishi Electric και άλλων σαράντα και περισσότερων διεθνών εταιρειών με δραστηριότητες στα οικονομικά, εμπόριο και βιομηχανία. Το λογότυπο έχει απευθείας σχέση με το όνομα της εταιρείας. Mitsubishi στην ουσία σημαίνει
►διαβάστε περισσότερα.