Τα νέα της εταιρείας μας

Το Λογότυπο των Τριών Διαμαντιών της Mitsubishi - 04/10/2012

Το λογότυπο των τριών διαμαντιών είναι γνωστό ως το εμπορικό σήμα της Mitsubishi Electric και άλλων σαράντα και περισσότερων διεθνών εταιρειών με δραστηριότητες στα οικονομικά, εμπόριο και βιομηχανία.

Το λογότυπο έχει απευθείας σχέση με το όνομα της εταιρείας. Mitsubishi στην ουσία σημαίνει ''τρία διαμάντια'' – είναι συνδυασμός των λέξεων mitsu (τρία) και bishi (λίθος ή διαμάντι).

Ακριβώς όπως το όνομα Mitsubishi, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που φέρουν το λογότυπο των τριών διαμαντιών συμβολίζουν την ανώτερου επιπέδου τεχνολογία και την πρώτης τάξης ποιότητα σε όλο τον κόσμο.