ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ TO KATAΛΛΗΛΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

Το πρώτο χαρακτηριστικό που θα πρέπει να μας απασχολήσει στην αγορά ενός κλιματιστικού είναι η ισχύς του. Με τον όρο "ισχύς” εννοούμε το ποσό της θερμότητας που χρειάζεται να αφαιρέσει το κλιματιστικό από το χώρο, έτσι ώστε η θερμοκρασία να μειωθεί από μία τιμή "Α” σε μία τιμή "Β”, ανά χρονικό διάστημα που χρειάζεται για την μεταβολή αυτή. Στο χώρο των κλιματιστικών, η ισχύς υπολογίζεται σε "BTU” (British Thermal Unit). Ο υπολογισμός της ισχύς που πρέπει να έχει το κλιματιστικό για να μπορεί να ψύξει το χώρο, αποτελεί μία περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί επιστημονική ανάλυση, αφού πρέπει να λάβουμε υπόψη μία πλειάδα παραμέτρων. Ενδεικτικά στη συνέχεια αναφέρονται οι πιο σημαντικοί:

Τον όγκο του χώρου που θέλουμε να ψύξουμε
Τα υλικά κατασκευής του κτιρίου (ύπαρξη μόνωσης/ αλουμινένιων κουφωμάτων)
Τον όροφο στο οποίο βρίσκεται ο υπό εξέταση χώρος (ρετιρέ ή ενδιάμεσος όροφος)
Τον προσανατολισμό του χώρου
Το πλήθος των ανθρώπων που υπάρχουν στο χώρο κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού
Την ισχύ των υπόλοιπων ηλεκτρικών συσκευών που υφίστανται στο χώρο

Επειδή η επιστημονική επεξεργασία των προαναφερομένων δεδομένων είναι αρκετά περίπλοκη, στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτικός πίνακας που συσχετίζει την ισχύ του κλιματιστικού με το εμβαδό του χώρου για τον οποίο προορίζεται. Με τη βοήθεια του πίνακα θα αποφύγουμε την αγορά ενός υπερβολικά μικρού ή μεγάλου μηχανήματος (από πλευράς BTU).

Ενδεικτικός πίνακας συσχέτισης BTU και εμβαδού δωματίου

Εύρος εμβαδού δωματίου m2 Προτεινόμενα BTU
9 - 13 7.000
13 - 18 9.000
18 - 25
12.000
25 - 30
14.000
30 - 35
16.000
35 - 40
18.000
40 - 45 20.000
45 - 55
22.000
55 - 65
24.000

Ο αριθμός που προκύπτει από τον παραπάνω εμπειρικό κανόνα πρέπει να αυξηθεί στις εξής περιπτώσεις:
Εαν το δωμάτιο είναι ηλιόλουστο κατά το μεγαλύτερο μέρος της μέρας αύξηση 10%
• Eαν στο δωμάτιο υπάρχει ηλεκτρική κουζίνα αύξηση κατά 4.000 BTU
• Εαν στο δωμάτιο υπάρχουν συνεχώς περισσότερα από δύο άτομα αυξηση κατά 600 BTU ανά άτομο

Εάν το κλιματιστικό είναι ιδιαίτερα μικρό τότε θα είναι ανεπαρκές για τη ψύξη του χώρου και θα βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία, αυξάνοντας την κατανάλωση και την πιθανότητα εμφάνισης βλάβης. Από την άλλη εάν το κλιματιστικό είναι αρκετά μεγάλο, τότε θα ενεργοποιείται και θα απενεργοποιείται με ιδιαίτερα μεγάλη συχνότητα, με αποτέλεσμα την αδυναμία αφύγρανσης του χώρου και την μη αποδοτική, από πλευράς κατανάλωσης, λειτουργία του. Συνεπώς η άποψη ότι το κλιματιστικό πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο, από πλευράς BTU, αποτελεί ανακρίβεια.