ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αυτόματη προσαρμογή

Με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης άνεσης και εξοικονόμησης ενέργειας, η Mitsubishi Electric παρουσιάζει με περηφάνια ένα νέο επαναστατικό έλεγχο συστήματος. Αυτό βασίζεται σε δεδομένα που υποδεικνύουν ότι 1°C
μείωση στη θερμοκρασία ροής βελτιώνει το συντελεστή απόδοσης (COP) του συστήματος αέρα-νερού (ATW) κατά 2%. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι η άνεση και η εξοικονόμηση ενέργειας επηρεάζονται θεαματικά από τον έλεγχο της θερμοκρασίας ροής στο σύστημα.

Στο συμβατικό έλεγχο συστήματος, η θερμοκρασία ροής καθορίζεται με βάση την προκαθορισμένη καμπύλη θέρμανσης ανάλογα με την πραγματική εξωτερική θερμοκρασία.Ωστόσο, αυτό απαιτεί μια πολύπλοκη σειρά ρυθμίσεων για την επίτευξη της βέλτιστης καμπύλης θέρμανσης ανάλογα με το θερμαντικό φορτίο κάθε αυτόνομης κατοικίας.

Συμπερασματικά, το θερμικό φορτίο, η θερμοκρασία και οι εσωτερικές συνθήκες του κτιρίου αλλάζουν συνεχώς εξαιτίας παραγόντων όπως η ηλιοφάνεια, ο φωτισμός, η χρήση ηλεκτρικών συσκευών, το άνοιγμα/κλείσιμο παραθύρων και ο αριθμός των ατόμων στο χώρο. Η προσπάθεια ρύθμισης και επίτευξης της βέλτιστης θερμοκρασίας ροής με βάση τις αλλαγές τέτοιων μεταβλητών είναι δύσκολη.Η λειτουργία Auto Adaptation (αυτόματη προσαρμογή) της Mitsubishi Electric εντοπίζει αυτόματα τις αλλαγές στο θερμικό φορτίο και ρυθμίζει ανάλογα τη θερμοκρασία ροής.

Η λειτουργία Auto Adaptation (αυτόματη προσαρμογή) που πρόσφατα εισαγάγαμε μετρά τη θερμοκρασία χώρου και την εξωτερική θερμοκρασία και στη συνέχεια υπολογίζει το απαιτούμενο θερμικό φορτίο για το χώρο. Με απλά λόγια, η θερμοκρασία ροής ελέγχεται αυτόματα σύμφωνα με το απαιτούμενο θερμικό φορτίο, ενώ διατηρείται συνεχώς η βέλτιστη θερμοκρασία του χώρου, εξασφαλίζοντας το απαιτούμενο θερμικό φορτίο και αποτρέποντας σπατάλη ενέργειας. Περαιτέρω, εκτιμώντας τις επερχόμενες αλλαγές στη θερμοκρασία του χώρου, το σύστημα λειτουργεί έτσι ώστε να αποτρέπει περιττές αυξήσεις στη θερμοκρασία ροής. Συνεπώς, η θερμοκρασία χώρου μπορεί να διατηρηθεί σταθερή και μπορεί ταυτόχρονα να επιτυγχάνεται αυξημένη εξοικονόμηση ενέργειας και βέλτιστη άνεση χώρου. Η λειτουργία Auto Adaptation (αυτόματη προσαρμογή) μεγιστοποιεί και την άνεση και την εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς την ανάγκη πολύπλοκων διατάξεων.